Теорія:

Вимова закінчень іменників у присвійному відмінку залежить від попереднього звуку:
/s/ після глухих приголосних:
Приклад:
Jack’s, Pat’s.
/z/ після голосних та дзвінких приголосних:
Приклад:
Ben’s, workers’.
/ız/ після s, z, g, sh, ch, x:
Приклад:
actress’s, Mrs Page’s, Charles’.
У власній назві, що закінчується літерою s, незалежно від засобу утворення форми присвійного відмінка, вимова буде однаковою: /ız/.
Приклад:
Charles’s або Charles’.