Теорія:

1. При утворенні присвійного відмінка у складених іменників -’s або -’ завжди ставиться наприкінці незалежно від того, до якої частини приєднується закінчення множини.
Приклад:
sister-in-law (ед. ч.) — sister-in-law’s;
sisters-in-law (мн. ч.) — sisters-in-law’s.
2. За потреби обидва іменники в присвійному відмінку можуть стояти безпосередньо один за одним.
Приклад:
my sister’s friend’s mother is a doctor. — Матуся подруги моєї сестри працює лікарем.
Peter’s neighbour’s house was burgled last night. — Будинок сусіда Пітера було пограбовано минулої ночі.