Теорія:

В англійській мові розрізняють два відмінки: загальний (the common case) та присвійний (the possessive case, the genitive case).
 
Іменники у загальному відмінку називають об'єктами.
Приклад:
John, father, neighbours, teachers
Присвійний відмінок вказує на приналежність. Утворюється шляхом додавання -’s або тільки апострофа - до іменника, що стоїть перед позначеним словом.
Приклад:
John’s car;
father’s advice;
neighbours house;
teachers books.
Іменники, що можуть мати форму присвійного відмінка:
  • власні ім'я (Sams, Smith’s),
  • назви осіб (mothers, doctors),
  • назви тварин (dogs, lions),
  • узагальнені іменники (teams, crews),
  • деякі іменники назви неістот: позначення часу, відстані та міри, географічні назви та поняття (months, miles, Europes, citys).