Теорія:

Прийменник in вживається
  • з основними назвами часів доби:
in the evening; in the morning;
  • з назвами місяців.
in January; in July;
  • з позначеннями років:
in 2010; in 1995;
  • з назвами пір року:
in (the) spring; in (the) summer;
  • з позначеннями століть:
in the 17th century; in the 21st century;
  • з назвами деяких свят:
in Ramadan; in Easter week;
  • у значенні «протягом», «через», «за» з позначеннями періоду часу:
I always eat my breakfast in ten minutes. — Я з'їдаю сніданок за десять хвилин.
  
The dinner will be ready in an hour. — Обід буде готовий за годину.