Теорія:

Прийменники руху та напрямку (prepositions of movement and direction) — позначають рух та вказують на напрямок дії:

across — через, крізь, на інший бік;
along — вздовж, по;
around — навкруги, крізь, по;
back to — назад до, в зворотньому напрямку;
down — вниз;
from — від, зі;
into — в, к, всередину;
off — від, із;
onto — на, в;
out of — із, поза, за межою;
over — через;
past — повз;
round — навкруги, крізь, по;
through — через, скрізь;
to — до, к, в, у напрямку;
towards — к, у напрямку;
under — під;
up — вгору.
Приклад:
The coat slipped off his arms.
They walked slowly through the woods.
Let's go into the garden.