Теорія:

Прийменники (prepositions) — службові слова, що використовуються для зв'язку слів в реченні та вказують на залежність одного слова від іншого.

Вибір прийменника залежить від:
  • значення самого прийменника:
from — від, із
under — під
during — протягом
 
We are from Ukraine. The bag is under the desk.
  • попереднього слова:
belong to — належати (кому)
depend on — залежати від (кого)
be pleased with — бути задоволеним (чимось)
 
He was pleased with the service. It depends on different factors.
  • наступного іменника:
on holiday — у відпустці
in the picture — на картині (фотографії)
at 5 pm — о 5 годині вечора
 
We can meet at 5 pm.  She is on holiday now.