Теорія:

Залежні прийменники (dependent prepositions) — це прийменники, що завжди вживаються разом з тим чи іншим словом, тобто залежать від нього.

У наступних виразах прийменник залежить від дієслова попереду:

to accuse of — звинувачувати в чому-небудь;
to aim at — націлюватися на, прагнути;
to apologize to sb for sth — вибачатися перед ким-небудь за що-небудь;
to approve of — схвалювати;
to ask for — просити про;
to beg for — благати, просити про;
to belong to — належати кому-небудь;
to beware of — стерегтися;
to complain of — скаржитися на;
to congratulate sb on sth — поздоровляти кого-небудь з чим-небудь;
to consist of — складатися з;
to depend on — залежати від;
to happen to sb — траплятися з ким-небудь;
to insist on sth — наполягати на;
to laugh at — сміятися з;
to leave for — поїхати куди-небудь;
to listen to — слухати кого-небудь/що-небудь;
to look at — дивитися на;
to look for — шукати кого-небудь;
to present sb with sth — подарувати що-небудь кому-небудь;
to smell of — пахнути чим-небудь, мати запах чого-небудь;
to smile at sb — посміхнутися кому-небудь;
to suspect sb of sth — підозрювати кого-небудь у чому-небудь;
to talk/speak to — розмовляти з;
to thank sb for sth — дякувати кому-небудь за що-небудь;
to wait for — чекати на кого-небудь.
Приклад:
My hands smell of onions. — У мене руки пахнуть цибулею.
She complained of aching knees. — Вона скаржилася на біль у колінах.
Susan left for London last week. — Сьюзан поїхала до Лондона минулого тижня.