Теорія:

Прийменники for та since  використовуються для передачі значення тривалості, протяжності в часі та відповідають на питання «How long?»
Приклад:
Susan has been in London for a week / since Friday.
For \(+\) проміжок часу в теперишньому, минулому або в майбутньому (three days, two weeks, a long time).
Приклад:
They’ve lived in Oxford for a couple of months.
Peter stayed with us for two days.
Since \(+\) момент початку дії в минулому (Friday, \(5\) o’clock, \(2015\))
Приклад:
They’ve lived in Oxford since  \(2010\).
It has been raining since I arrived.