Теорія:

Study some information about intensive pronouns.
Виразні займенники (Intensive pronouns) використовуються в мові, щоб підкреслити, що дія виконується самостійно, без сторонньої допомоги.
Форма виразних займенників повністю співпадає з формою зворотних займенників, однак вони можуть вживатися практично з будь-яким дієсловом.
 
Вони мають значення «сам», «сама», «само», «самі» і можуть стояти після іменника, до якого відносяться, або в кінці речення. Іноді вони вживаються з прийменниками by, for.
 
Behave yourself!

Kate cooked a big cake herself.
  
cake.jpg

I did my homework (by) myself.

The cat itself can’t open this door.
 
cat.jpg
Джерела:
https://www.purina.co.uk/cats/behaviour-and-training/understanding-cat-behaviour/cat-care-and-cat-psychology
https://livforcake.com/black-forest-cake/