Теорія:

Study some information about indefinite pronouns (everybody, everything, everyone).
 
Займенники everyone, everybody, everything передають значення цілісності, цілої кількості осіб, предметів або явищ.
 
Everyone (everybody) — кожен.
 
Everything — все.
 
Ці займенники вживаються у стверджувальних реченнях, загальних і спеціальних питаннях, а також в заперечних реченнях з часткою not перед самим займенником згідно з правилами створювання наказового способу в англійській мові.
 
Examples
 
Everyone wants to be happy. 

Where is everyone going?

Has everybody understood her?

Not everything has already been checked.

Займенники everyone, everybody можна вживати в наказах та командах. У таких реченнях після займенника вживається інфінітив дієслова без частки 'to'.
 
Everyone stand up!