Теорія:

Study some information about demonstrative pronouns.
Вказівні займенники (Demonstrative pronouns) вказують на особу, предмет, явище, їх ознаки, час, не називаючи їх. Такі займенники можуть самостійно виступати в якості підмета або додатка.
That was tasty.

That cake was tasty.

Those were my sneakers.

Those sneakers were mine.

This/These

Займенники this (цей) та these (ці) вказують на особу або предмет, що знаходяться неподалік від мовця, а також на явища, що відбулися нещодавно або в теперішній проміжок часу. This використовується для позначення однини. Theseмножини.
 
This will be your new flat.
  
flat.jpg

Are these Mary's friends?

That/Those

Займенники that (той) та those (ті) вказують на особу або предмет, що знаходяться далеко від мовця. That вживається для позначення одниниThoseмножини.

That is my house. It’s pretty far from here.

I still have those books you gave me \(10\) years ago.
  
books.jpg
Джерела:
https://www.booking.com/hotel/br/premium-flat-easy.ru.html
https://wab.org/&/individual-membership/