Теорія:

Study some information about demonstrative pronouns (it, this, that and such).

Займенник it (це) може заміняти this. В більшості випадків ми можемо вживати займенники it, this, that на свій розсуд.
 
This is your pen.

It is your bag.

That (той) завжди використовується в емоційних та рішучих висловлюваннях або в сталих виразах.  
 
Oh my goodness! That’s awful!

That’s right.

That’s all right.

That’s it.

Займенник such (такий) вказує на певні якості особи, предмета. Після нього часто йде пояснення.
 
Such is her point of view.

Such was this person. It was hard to talk to him.

Якщо після such йде іменник в однині, то вживається неозначений артикль a/an. З іменниками в множині артикль не вживається.  
 
Today is such a wonderful day for you!