Теорія:

None вживається замість not any та no для позначення відсутсності чого-небудь.
На відміну від not any та no, none не потребує після себе іменника, однак з попереднього контексту завжди зрозуміло про який іменник іде мова.
Приклад:
Don't use any more water, or there'll be none left for me. (\(=\) …or there'll be no water left for me; …or there won’t be any water left for me.)
My mother had two brothers. My father had none. (\(=\) My father had no brothers; \(=\) My father didn’t have any brothers.)
None of  \(+\)  іменник, займенник.
Приклад:
None of his friends knew what had happened to him.
It doesn’t matter. None of it was your fault.
None of the money went to the people who needed it.