Теорія:

Any — «який-небудь, яка-небудь кількість, декілька, деякі» — вживається замість some в заперечних та питальних реченнях.
  
Is there any milk in the fridge?
I don’t have any money with me.
 
Any вживається у ствержувальних реченнях:
  • якщо в них є слова hardly (ледве, майже), seldom (рідко), without (без), if/whether.
Приклад:
There is hardly any petrol in the tank.
We got to Paris without any problems.
I don’t know if/whether there’s any news from Sarah;
  • якщо має значення «будь-який», «неважливо / однаково який».
Приклад:
We’ll need any help we can get. — Нам знадобиться  будь-яка допомога.
Give me a pen, please. Any colour will do. — Дай мені, будь ласка, ручку. Будь-який колір підійде.