Теорія:

Some — «який-небудь, яка-небудь кількість, декілька, деякі» — вживають у ствержувальних реченнях з обчислювальними та необчислювальними іменниками.
Приклад:
I have got some money with me.
I need to get some fresh air to clear my head.
Buy some apples, please.
Some вживається в заперечних реченнях, якщо має значення «деякі, але не всі», «не всі, а декілька».
Приклад:
Some shops do not work today. (Тобто всі магазини працюють, а деякі — ні.)
Some people may not wish to work at night. (Тобто не всі люди, а лише деякі не хочуть працювати по ночах.)
I didn’t understand some of the rules. (Тобто деякі правила я зрозумів, а деякі — ні.)
Some вживається у питальних реченнях:
  • у запрошеннях, проханнях, запропонуваннях чого-небудь.
Приклад:
Would you like some coffee?
May I have some tea?
  • якщо очикується позитивна відповідь.
Приклад:
Have you got some paper-clips in that box? (Тобто ми знаємо, що скріпки там є, та впевнені, що співрозмовник відповість «так»).