Теорія:

No використовується перед обчислювальними іменниками в однині та множині, необчислювальними іменниками, герундієм.
 
No позначує повну відсутність чого-небудь та вживається замість not any або not a у заперечних реченнях.
Приклад:
There are no pockets in these trousers. (\(=\) There are not any pockets in these trousers.)
She has got no money. (\(=\) She hasn’t got any money.)
I had no idea what to do. (I didn’t have an idea what to do.)
No також вживається для поначення протилежності.
He’s no fool, he can see what you’re trying to do. — Він не дурний, та прекрасно розуміє, що ти намагаєшся зробити.
It was no easy task persuading her. — Переконати її було нелегкою справою.
  
No може мати значення «не можна, заборонено», якщо використовується на знаках, або в інструкціях.
Приклад:
No smoking. — Не палити.
No entry. — Проходу нема.
Зверни увагу!
При вживанні no артиклі опускаються.