Теорія:

(a) little  \(+\) необчислювальний іменник;
(a) few  \(+\) обчислювальний іменник у множині.
Few та little мають значення «дуже мало; майже ні; недостатньо; менш, ніж очикували» та висловлюють негативну оцінку.
Приклад:
She has few opportunities to practice her English. — У неї мало можливостей практикуватися в англійській мові.

A lot of guests were expected, but few came. — Ми запросили багато гостей, але прийшли одиниці.

He has little hope of winning this race. — У нього майже нема надії на перемогу у цьому змаганні.

We tried hard but made little progress. — Ми дуже намагалися, але досягли небагато успіху в цій справі.
A few та a little мають значення «декілька; небагато; трішки; деяка кількість; більше, ніж ничого» та висловлюють або нейтральну (проста констатація), або позитивну оцінку.
Приклад:
The police would like to ask him a few questions. — Поліція бажає поставити йому декілька запитаннь.

There are a few eggs left in the fridge. — Ми ще маємо декілька яєць у холодильнику.

She works and can save a little money every month. — Вона працює та може відкладати трішки грошей кожного місяця.

I’d like a little time to think about it, please. — Мені потрібен деякий час, щоб обдумати це.