Теорія:

Пряма мова з обох сторін виділяється лапками. Слова автора можуть стояти як перед нею, так і після.
Приклад:
‘He will send you a postcard,’ she said.
She asked him, ‘Where are we going?
Якщо за прямою мовою прямують слова автора, замість крапки перед закривальними лапками ставиться кома.
Приклад:
‘I met Kevin yesterday,’ she said.
Всі розділові знаки (крапка, кома, знак питання, знак оклику) ставляться перед закривальними лапками.
Приклад:
‘Shall we go now?’ she asked.
Tom said, ‘Call me tomorrow.’
Слова автора після прямої мови пишуться з маленької букви незалежно від того, який розділовий знак стоїть наприкінці прямої мови.
Приклад:
‘What did you say?’ she asked.
‘Buy some milk, please,’ he said.
Якщо слова автора пишуться перед прямою мовою, після них ставиться кома, а пряма мова пишеться з великої літери.
He said, ‘We like winter.’
Подвійні лапки для виділення прямої мови частіше вживаються в американському варіанті англійської мови.
Приклад:
“Is that you, Jane?” Bob asked (AmE).