Теорія:

Для введення непрямої мови найчастіше використовуються дієслова say, tell и ask.
 
Дієслово say може використовуватись без додатка або з додатком та прийменником to.
Приклад:
He said that he was tired.
They said to me that she was very upset.
Дієслово tell використовується виключно з додатком без прийменника.
Приклад:
He told me that he was tired.
They told him that she was very upset.
Дієслово ask може використовуватися як без додатка, так і з додатком без прийменника.
Приклад:
He asked (me) if I was comfortable.