При переводі прямої мови в непряму змінюються деякі займенники.
 
Особові та присвійні займенники  змінюються залежно від змісту вислову.
Приклад:
I am tired,’ said Helen. — Helen said that she was tired.
My family moved to Paris.’ — Sam said that his family had moved to Paris.
Вказівні займенники this/these змінюються на that/those, якщо за ними йде позначення часу.
Приклад:
this week — that week;
these days — those days.
Якщо після займенників this/these слідують інші слова (які не позначують час), то в непрямій мові вони змінюються на означений артикль the.
Приклад:
‘I have already read this book,’ he said. — He said he had already read the book.
Якщо займенники this/these вживаються самостійно в непрямій мові, вони змінюються на it та they/them.
Приклад:
This is a strange thing,’ Sally said. — Sally said that it was a strange thing.