Теорія:

Пряма мова (direct speech) — чийсь вислів, який передається дослівно, без лексичних або граматичних змін. На письмі пряма мова виділяється лапками.
Приклад:
Mary said, ‘I came to London yesterday.’
Непряма мова (indirect/reported speech) — спосіб переказу чиєїсь мови, при якому зберігається сенс висловлювання, але змінюється його лексичний склад та граматичне оформлення.
Приклад:
Mary said that she had come to London the day before.
Непряма мова вводиться за допомогою дієслів say, tell, reply, ask, inform, remark, explain та інших. Синтаксично речення з непрямою мовою є складнопідрядним реченням, у якому в головному реченні використовується вступне дієслово, а в підрядному реченні — непряма мова. 
 
Порівняйте наступні речення з прямою та непрямою мовою.
Приклад:
‘I don’t like apples.’ — Peter says (that) he doesn’t like apples.
‘My sister won’t come to the party.’ — Clara says (that) her sister won’t come to the party.
‘My parents moved to a new house last month.’ — Tom said (that) his parents had moved to a new house the month before.
‘Is it raining?’— He asked if it was raining.