Теорія:

Some, any, no в реченні повинні стояти перед іменником.
Some
Some означає «скільки-то, кілька, небагато».
Займенник some вживають у стверджувальних реченнях (+) та питаннях (?), якими ми висловлюємо прохання або пропозицію.
sugar-cubes-296481_960_720.png
(+) Give me some sugar, please. — Дай мені, будь ласка, (трохи) цукру.
 
(?) Can I have some sugar, please? — Можна мені (трохи) цукру?
 
(?) Would you like some more sugar, please? — Бажаєте ще (трохи) цукру?
Any
Займеник any використовується в питальних (?) і заперечних (-) реченнях замість some.
boy-42838_960_720.png
(?) Do you speak any foreign languages? — Ти говориш на (якихось) іноземних мовах?
 
coffee-1460663_960_720.png
(-) There isn't any coffee in this house. — У цьому домі немає кави.
No
Займенник no  як визначення вживається з усіма типами іменників як в однині, так і в множині. Він виражає відсутність чогось і використовується лише в заперечних (-) реченнях.
jug-158910_960_720.png
 
(-) There is no water in the jug. — У глечику немає води.
Джерела:
https://pixabay.com/