Теорія:

We make -ing forms as follows:
Як ми додаємо -ing:
 
a) most verbs: + -ing
    більшість дієслів: + -ing
work — working
b) verbs ending in -e: ɇ + -ing
    дієслова, що закінчуються на -е: ɇ + -ing
make — making
c) -ie changes to y + -ing
   -ie змінюється на y + -ing
lie — lying
 
Doubling
Подвоєння
 
d) one vowel + one consonant: double consonant + -ing
один голосний + один приголосний: подвоєний приголосний + -ing
stop — stopping
e) double consonant in STRESSED syllables
    подвоєння приголосного в складах з НАГОЛОСОМ
beGIN — beginning