Теорія:

Study some information about word formation (word building).

В англійській мові, як і в інших мовах, словотвір є інструментом збагачення мови.
 
В англійській мові існують різні способи творення слів.
 
Дуже часто в англійській мові слова, що відносяться до однієї частини мови, утворюють слова, що відносяться до іншої.
 
Наприклад, шляхом приєднання суфіксів: to manage — manager
 
Наступний спосіб словотвору — це конверсія. Під цим поняттям ми розуміємо перехід слова з однієї частини мови в іншу без зміни його форм:
 
to work (працювати) — work (робота).
 
Найчастіше конверсії зазнають такі частини мови як дієслово та іменник:
 
hand (рука) — to hand (вручити).
 
Як правило, слова, що однаково пишуться, також однаково й вимовляються, але існують винятки: в основному, різниця полягає в вимові звуків або в переносі наголосу.

У іменників наголос падає на 1-й склад, у дієслв — на останній. Іноді при переносі наголосу не тільки змінюється частина мови, але втрачається зв'язок значень.
 
Словоскладання — це спосіб утворення слів шляхом об'єднання двох (або більше)слів в одно, яке пишеться разом, або через дефіс, а іноді окремо: to pin-point.

Скорочення — ще один спосіб утворення нових слів:
 
laser = light amplification by stimulated emission of radiation (лазер).

Шляхом використання префіксів: to do (робити) — to redo (переробляти).