Теорія:

Word order. Part 1
 
Для побудови простих речень необхідно дотримуватися наступного порядку слів:

Підмет + присудок + прямий додаток

Наприклад:

They bought a toy.
  
shutterstock_556146094.jpg

We cannot do this task.
Зверни увагу!
Важливо пам'ятати, що підметом може бути головний іменник або займенник, а також прикметник або описові фрази, які до нього належать.
Частина речення, яка не належить до підмета, називається предикатом.

The girl in a red dress was playing the guitar.

Непрямий додаток ставиться після прямого додатка, якщо в ньому є прийменник to.

Непрямий додаток ставиться перед прямим додатком, коли to відсутнє.

The boss sent letters to his employees.

The boss sent them letters.
 
Обставина може бути:

1) Перед підметом:
 
In the morning he was reading a newspaper.

Після додатка (сюди можна вставити практично будь-який прислівник або обставину).

2) Між допоміжним та головним дієсловом:
 
We have never worked.
  
3) Наприкінці речення:

He was reading a book at the library.
  
shutterstock_489791773.jpg