Теорія:

Word order. Part 2

В англійській мові в кожному реченні є підмет та присудок.

It is cold. (It — підмет, is присудок)
It is already late. (It
підмет, is присудок)
It will not work. This is a watch. (This
підмет, is присудок)
Підмет — головний член речення, позначає предмет, про який йде мова. Підмет може бути виражений іменником, займенником, герундієм, числівником та навіть інфінітивом.
Parents always care about their children.

You are an excellent person.

Gardening is a popular hobby in European countries.
Присудок — головний член речення, що позначає дію, яку виражає підмет. Присудок може бути виражений особовим дієсловом у різних часах, станах та способах.
My mum cooked lunch yesterday.

My mum will cook lunch tomorrow.

My mum cooks supper every day.
  
Main-advantages-to-turn-to-vegan-cooking-2.jpg
 
I am reading this magazine. (дійсний спосіб)

Read this report! (наказовий спосіб)

I wish I could read this newspaper. (умовний спосіб)