Теорія:

Use the words and patterns below to talk about hobbies and pastimes.
Використовуй наступні слова та шаблони, коли розповідаєш про свої уподобання та захоплення.
  
love reading.jpg
 
Nouns / Іменники
  
1. hobby /ˈhɒbi/ хобі
Her hobbies are reading and gardening.Її хобі — читання та садівництво.
 
2. pastime  /ˈpɑːstaɪm/ розвага, захоплення

His favourite pastimes are swimming and badminton. — Його улюблені розваги — плавання та бадмінтон.
 
3. interest /ˈɪntrəst/  зацікавленість

She shows a strong interest in learning English. — Вона виявляє сильну зацікавленість у вивченні англійської.
 
Verbs / Дієслова
 
4. to like /laɪk/
Some of my friends like tennis. — Деяким з моїх друзів подобається теніс.
 
5. to enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

I always enjoy our school parties. — Я завжди отримую насолоду від шкільних свят.
 
6. to love /lʌv/
I love sport. — Я люблю спорт.
Note: We often use the Present Simple Tense to talk about our hobbies.
Примітка: Ми часто використовуємо теперешній неозначений час, коли говоримо про свої захоплення.
Джерела:
https://uk.dictionarist.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_JRCmSz_v-s
emmasaying.com