Теорія:

Learn the verbs and their translation. 
Вивчи дієслова та їх переклад.
  
 Infinitive
 Past Simple
Переклад
bewas, wereбути
beginbeganпочинати
blowblewдути
breakbrokeламати, рвати
bringbroughtприносити
buyboughtкупувати
cancouldмогти
catchcaughtспіймати
comecameприходити
cutcutрізати
dodidробити, виконувати
drinkdrankпити