Теорія

Завдання

1. Агрегатні стани різних речовин

Складність: легке

2
2. Властивості речовин у різних агрегатних станах

Складність: легке

1,5
3. Предмет і речовина

Складність: легке

1
4. Речовини, які можуть перебувати у трьох агрегатних станах

Складність: легке

3
5. Різні стани речовини

Складність: легке

1
6. Агрегатні стани води

Складність: середнє

1,5
7. Посудина з газом

Складність: середнє

1
8. Нагрівання і охолодження металів

Складність: середнє

2
9. Агрегатні стани води у природі

Складність: середнє

1
10. Три стани речовини

Складність: середнє

1
11. Властивості рідин і твердих тіл у приказках

Складність: середнє

1
12. Речовини у твердому стані

Складність: середнє

1,5
13. Будова речовини

Складність: середнє

1
14. Властивості аморфних і кристалічних тіл

Складність: важке

4
15. Аморфні і кристалічні тіла

Складність: важке

3

Тести

Методичні вказівки