Теорія:

Один з видів руху — коливальні рухи або коливання.
 
Гойдаються гойдалки і маятник настінного годинника, коливається тремтячий на вітрі лист дерева.
маятник.gif
Коливання — це рухи, які точно або приблизно повторюються через певні інтервали часу.
Одне повне коливання відбулося, якщо тіло повернулося в початкове положення і почало новий коливальний цикл у первісному напрямку. Коливальний рух періодичний і його характеризують:
1.  період коливань; 
2.  частота.
Період коливань — час, за який тіло здійснює одне повне коливання.
Період коливань позначається буквою \(T\) і вимірюється в секундах.
 
Період коливань визначається за формулою T=tn, де
\(n\) — число коливань;
\(t\) — час руху.
Частота коливання — число повних коливань тіла за одну секунду. 
Частота вимірюється в герцах (Гц) і позначається грецькою буквою ν (читається ню).
 
Частота обчислюється за формулою ν=nt, де
\(t\) — час руху;
\(n\) — число коливань.

Якщо тіло здійснює одне повне коливання за одну секунду, то його частота дорівнює \(1\) Гц.
Приклад:
Лелека в польоті робить \(20\) змахів крилами за \(10\) секунд. Обчисліть період і частоту змахів крилами лелеки.
 
n\(=\)20
t\(=\)10с
T=tn
ν=nt
T \(=\) 1020 с \(=\) 0,5 с

ν \(=\) 2010 Гц \(=\) 2 Гц