Теорія:

При криволінійному русі тіла траєкторія може бути кривою різної форми. Крива може бути замкненою або незамкненою.
Криволінійний рух по замкнутій кривій називають орбітальним. Рух по колу називають обертальним рухом.
 
Clock.gif
 
Обертальний рух характеризується періодичністю.
Інтервал часу, за який тіло проходить один повний оберт біля центру обертання (осі), називають періодом обертання.
GSS_rotation.gif
 
Період обертання позначається літерою \(T\) і вимірюється в одиницях часу — секундах.
Період обертання можна виразити формулою T=tn, де
\(t\) – час;
\(n\) – кількість обертів.
Приклад:
Лопать вентилятора здійснює \(100\) повних обертів за \(1\) хвилину. Обчисліть період обертання.
\(t =\) 1 хв \(=\) 60 с
\(n =\) 100
T=tn T \(=\) 60 с100 \(=\) 0,6 с
 
\(T\) – ?
 
Період обертання дорівнює 0,6 секунди.
Число повних обертів за одиницю часу називають частотою обертання.
Частота вимірюється в герцах (Гц). Частота обертання позначається буквою ν  (читається ню) і обчислюється за формулою: ν=nt .
Приклад:
Якщо тіло здійснює одне повне коливання за одну секунду, то частота коливань дорівнює \(1\) Гц.
Обчисліть частоту обертання, якщо колесо автомобіля здійснює \(100\) обертів за \(10\) секунд.
 
 t =  10 с
 
n =  100
ν \(=\) ntν \(=\) 10010 s  \(=\) 10 Гц
 
ν – ?
Частота обертання дорівнює 10 Гц.