Теорія:

Відомо, що на всі тіла, що знаходяться на Землі, діє сила тяжіння.
Приклад:
На книгу, що лежить на столі, також діє сила тяжіння, але книжка не провалюється крізь стіл, а знаходиться в спокої.
 
Підвісимо тіло на нитки. Воно падати не буде.
Тіла, що лежать на опорі або підвішені на нитці спочивають, тому що сила тяжіння врівноважується якоюсь іншою силою.
Що ж це за сила і як вона виникає??
Приклад:
Проведемо спробу.
На середину горизонтально розташованої дошки поставимо гирю.
 
doska1.gif
 
Під дією сили тяжіння гиря починає рухатися вниз і дошка прогнеться, тобто деформується.
При цьому виникає сила, з якою дошка (опора) діє на тіло, розташоване на ній.
З цієї спроби можна зробити висновок, що на гирю, крім сили тяжіння, спрямованої вертикально вниз, діє ще інша сила.
Ця сила спрямована вертикально вгору. Вона і врівноважила силу тяжіння.
Цю силу називають силою пружності.
Сила, що виникає в тілі в результаті його деформації і прагне повернути тіло в початкове положення, називається силою пружності.
Силу пружності позначають буквою \(F\) з індексом: \(Fпружн\).
Чим сильніше прогинається опора (дошка), тим більше сила пружності.
Якщо сила пружності стає рівною силі тяжіння, що діє на тіло, прогинання дошки припиняється. 
Приклад:
Тепер підвісимо тіло на нитки.
 
gruziki.psd.png
 
Нитка (підвіс) розтягується. У підвісі, також, як і в опорі, виникає сила пружності.
При розтягуванні підвісу сила пружності збільшується. Якщо сила пружності буде дорівнювати силі тяжіння, тоді розтягнення припиняється.
Сила пружності виникає тільки при деформації тіл. Якщо зникає деформація тіла, тоді зникає і сила пружності.
Деформації бувають різних видів: розтягування, стиснення, зсуву, вигину і крутіння.
Англійський учений Роберт Гук, сучасник Ньютона, встановив, що
зміна довжини тіла при розтягуванні (або стисненні) прямо пропорційна модулю сили пружності. Це називається законом Гука.
Записується закон Гука наступним чином:
Fупр=kΔl, де
\(Δl\) — подовження тіла (зміна його довжини),
\(k\) — коефіцієнт пропорційності, який називається жорсткістю.
 
Жорсткість тіла залежить від форми і розмірів, а також від матеріалу, з якого вона виготовлена.
 
Закон Гука справедливий тільки для пружної деформації.
Якщо після припинення дій сил, що деформують тіло, воно повертається у вихідне положення, тоді деформація є пружною.