Теорія:

Крізь отвір у горизонтально розміщеному картоні пропустимо вертикальний провідник зі струмом. Притрусимо картон залізними ошурками й замкнемо коло. У результаті досліду ми побачимо, що ошурки розмістилися навколо провідника концентричними колами. Таким чином ошурки відтворять картину ліній індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом.
 
Як визначити напрямок магнітних ліній?

Розташуємо поряд із провідником декілька магнітних стрілок і пустимо в провіднику струм — стрілки розташуються перпендикулярно до провідника та зорієнтуються (рис. а).
Північний полюс кожної стрілки вкаже напрямок вектора індукції магнітного поля в даній точці, а отже, і напрямок магнітних ліній цього поля.
Зі зміною напрямку струму в провіднику зміниться й орієнтація магнітних стрілок (рис. б).
Це означає, що напрямок магнітних ліній залежить від напрямку струму в провіднику.
 
1.jpg2.jpg
 
Зрозуміло, що визначати напрямок ліній магнітної індукції за допомогою магнітної стрілки не завжди зручно, тому використовують правило свердлика або правило правої руки.
 
Правило свердлика:
Якщо вкручувати свердлик за напрямком струму в провіднику, то напрямок обертання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного поля струму.
 
Правило правої руки:
Якщо спрямувати великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику, то чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок ліній магнітного поля струму.
 
3.jpg
 
Як напрямлені лінії індукції магнітних полів?
а) Струм іде до нас.
б) Струм іде від нас.

4.jpg
 
Модуль індукції магнітного поля залежить:
- Зі збільшенням відстані від провідника індукція створеного ним магнітного поля значно зменшується.
- Зі збільшенням сили струму в провіднику індукція створеного ним магнітного поля збільшується.
Змотаємо ізольований дріт у котушку й пустимо в ньому струм. Якщо тепер навколо котушки розмістити магнітні стрілки, то до одного торця котушки стрілки повернуться північним полюсом, а до другого — південним.
 
Навколо котушки зі струмом існує магнітне поле.
Котушка зі струмом має два полюси — південний і північний.
  
Правило правої руки (для котушки):
Якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок на північний полюс котушки.
Зі зміною напрямку струму в котушці її полюси зміняться.
  
5.jpg
  
Лінії індукції магнітного поля штабового магніту (а) і котушки зі струмом (б):
6.jpg7.jpg
Джерела:
1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.
2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2017. — 248 с. : іл.
3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.
4. https://www.fizikanova.com.ua