Якщо взяти прямий провідник, виготовлений зі слабомагнітного матеріалу, наприклад алюмінію, і підвісити його на тонких і гнучких проводах таким чином, щоб він перебував між полюсами підковоподібного постійного магніту (рис. а), замкнути коло, провідник почне рухатися (у випадку, зображеному на рис. б — втягуватись до підковоподібного магніту).
Якщо поміняти напрямок магнітного поля (положення полюсів магніту) на протилежний (рис. в), провідник у магнітному полі підковоподібного магніту буде рухатися у протилежний бік.
Напрямок руху провідника зміниться на протилежний і у випадку зміни напрямку струму в провіднику.
 
8.jpg
рис. а  
 
9.jpg
рис. б
 
10.jpg
рис. в
 
Рух провідника пояснюється взаємодією двох полів: магнітного поля, що створюється струмом, і поля постійного магніту. Французький фізик Андре Марі Ампер був першим, хто дослідив таку взаємодію та взаємодію двох провідників зі струмом.
Сила Ампера — це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.
Від чого залежить значення сили Ампера?
  
11.jpg, де
 
12.jpg — сила Ампера;
13.jpg — індукція магнітного поля, в якому розташований провідник;
14.jpg — сила струму в провіднику;
15.jpg — довжина активної частини провідника (тобто частини провідника, розташованої в магнітному полі);
16.jpg — кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму в провіднику.
 
17.jpg
 
Сила Ампера:
  • буде найбільшою, якщо провідник розташований перпендикулярно до магнітних ліній поля; 18.jpg
  • дорівнюватиме нулю, якщо провідник розташований паралельно магнітним лініям поля. 19.jpg
Як визначити напрямок сили Ампера?
Правило лівої руки:
Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера.
20.jpg
 
Якщо провідник розташований перпендикулярно до ліній магнітного поля, то поле діє на провідник із максимальною силою:
21.jpg, 22.jpg
Магнітна індукція — це векторна фізична величина, що характеризує силову дію магнітного поля та чисельно дорівнює відношенню максимальної сили, з якою магнітне поле діє на розташований у цьому полі провідник зі струмом, до добутку сили струму в провіднику на довжину активної частини провідника.
Одиниця магнітної індукції в СІ —  тесла ([B] = 1 Тл)
1 Тл — це індукція такого однорідного магнітного поля, яке діє із силою 1 Н на провідник завдовжки 1 м, у якому тече струм силою 1 А.
Джерела:
1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.
2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2017. — 248 с. : іл.
3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.