Теорія:

Існують два види матерії — речовина і поле (електричне, магнітне).
 
Висновок Майкла Фарадея: Магнітне поле, яке змінюється, створює електричне поле.
Гіпотеза Джеймса Максвелла: Змінне електричне поле створює магнітне поле.
Відповідно до цієї гіпотези електричні та магнітні поля завжди існують разом.
Електромагнітне поле — вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами.
Електромагнітна хвиля — це поширення в просторі змінного електромагнітного поля.
 
image335.jpg
 
За теорією Максвелла: джерелом електромагнітної хвилі може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням (тобто частинка, яка весь час змінює швидкість свого руху або за значенням, або за напрямком, або одночасно і за значенням, і за напрямком).
 
Електромагнітна хвиля, як і механічна, характеризується частотою (ν), довжиною (λ) і швидкістю поширення (v).
Формула хвилі: \(v=λν\)
Зверни увагу!
Для поширення електромагнітних хвиль не потрібне середовище. Найкраще й найшвидше електромагнітні хвилі поширюються у вакуумі.

\(v = c = \)3 ·108\( м/с\)
 
Припущення Джеймса Максвелла:світло є різновидом електромагнітних хвиль.

image336.jpg
 
У вакуумі — і тільки в ньому — всі електромагнітні хвилі поширюються з однаковою швидкістю (c).
\(c=λν\)
 
Зверни увагу!
Під час переходу з одного середовища в інше швидкість поширення електромагнітної хвилі змінюється, змінюється і довжина хвилі, а от частота залишається незмінною.
Через \(15\)років після створення теорія електромагнітного поля Максвелла була підтверджена експериментально: Генріх Герц \((1857–1894)\) продемонстрував випромінювання і приймання електромагнітних хвиль.
 
Він установив, що електромагнітні хвилі:
  • відбиваються від провідних предметів (кут відбивання дорівнює куту падіння);
  • заломлюються на межі з діелектриком;
  • частково поглинаються речовиною і частково розсіюються нею.
Джерела:
1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.
2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2017. — 248 с. : іл.
3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.
4. https://www.fizikanova.com.ua.