Теорія:

Чи всі рухи відбуваються тільки під дією сили тяжіння? (Рухів, які відбуваються під дією лише однієї сили, у земних умовах практично немає)
Які сили розглядаємо в динаміці? (Розглядаючи механічний рух, ми в першу чергу маємо справу із силами тяжіння, пружності й тертя)
 
Як на практиці розв’язувати механічні задачі розділу «Динаміка»?
  
Пригадаємо загальні ознаки сил, що діють у механічних процесах.
 
91.jpg
 
Алгоритм розв’язування задач із динаміки:
  
1. Уважно прочитай умову задачі. З’ясуй, які сили діють на тіло, яким є характер його руху (рухається це тіло з прискоренням чи рівномірно прямолінійно).
2. Запиши коротку умову задачі. У разі необхідності переведи значення фізичних величин в одиниці СІ.
3. Виконай пояснювальний рисунок, на якому зазнач сили, що діють на тіло, і напрямок прискорення руху тіла.
4. Вибери інерціальну систему відліку. Осі координат бажано спрямувати так, щоб якнайбільше сил було напрямлено вздовж цих осей (це не змінить результату розв’язання, але значно його спростить).
5. Запиши рівняння другого закону Ньютона у векторному вигляді та в проекціях на осі координат. Запиши формули для обчислення сил. Одержавши систему рівнянь, розв’яжи її відносно невідомої величини. Якщо в задачі є додаткові умови, використай їх.
6. Перевір одиницю та знайдіть числове значення шуканої величини. Проаналізуй результат, запиши відповідь.

Під час розв’язування задач систему відліку будемо пов’язувати з точкою, нерухомою відносно поверхні Землі (тобто тіло рухається, а осі координат залишаються нерухомими); тіло вважатимемо матеріальною точкою, тому всі сили будемо зображати прикладеними до однієї точки.
Джерела:
1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.
2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2017. — 248 с. : іл.
3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.
4. https://www.fizikanova.com.ua