Ми вже знайомі з різними оптичними пристроями: окулярами, фотоапаратом, телескопом, лупою.
 
Що між цими пристроями спільного?
  
Їх основною частиною є лінза.
Лінза — прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями.
7.jpg
 
Тонка лінза — це лінза, товщина якої в багато разів менша від радіусів сферичних поверхонь, що її обмежують.
 
8.jpg
 
9.jpg — центри сфер;
10.jpg — радіуси сферичних поверхонь, які обмежують лінзу;
11.jpg — головна оптична вісь (пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь, що обмежують лінзу);
12.jpg — оптичний центр лінзи (точка, через яку промінь світла проходячи не заломлюється).
 
За формою лінзи поділяють на опуклі й увігнуті.
Опукла лінза — лінза, товщина якої посередині більша, ніж біля країв. (двоопукла, плоско-опукла, увігнуто-опукла) (рис. а)
Увігнута лінза — лінза, товщина якої посередині менша, ніж біля країв. (двоввігнута, плоско-ввігнута, опукло-ввігнута) (рис. б)
13.jpg
 
Лінзи також поділяють на збиральні та розсіювальні.
Збиральна лінза — це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в збіжний.
Fдійсний фокус лінзи (точка у якій перетинаються заломлені промені).
Розсіювальна лінза — це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в розбіжний.
F’уявний фокус лінзи (точка у якій перетинаються продовження заломлених променів).
  
14.jpg
 
Кожна лінза має два фокуси, розташовані на однаковій відстані від оптичного центра лінзи.
Фокусна відстань лінзи — це відстань від оптичного центра лінзи до фокуса.
\([F]=1 м\)

15.jpg
 
Фокусну відстань збиральної лінзи домовилися вважати додатною (F > 0), а розсіювальної — від’ємною (F < 0).
Чим меншими є радіуси сферичних поверхонь, що обмежують лінзу, тим сильніше ця лінза заломлює світло, отже, тим менша її фокусна відстань.

16.jpg
 
Оптична сила лінзи — це фізична величина, яка характеризує заломлюючі властивості лінзи та є оберненою до її фокусної відстані.
 
17.jpg
 
F — фокусна відстань лінзи.

Одиниця оптичної силидіоптрія:

\([D]=1 дптр=1/м=1 \)м1\(\)
1 діоптрія — це оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 1 м.
Оптична сила збиральної лінзи є додатною (D > 0), а розсіювальної лінзи — від’ємною (D < 0).
Джерела:
1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.
2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2017. — 248 с. : іл.
3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.