6 клас

 1. Вступ

  1. Географія — наука про Землю

  2. Географічні дослідження

 2. Розвиток географічних знань про Землю

  1. Географія у стародавні часи

  2. Відкриття нових земель у VIIІ - XV ст

  3. Навколосвітні подорожі та експедиції

  4. Початок доби великих географічних відкриттів

  5. Сучасні географічні дослідження

 3. Оболонки Землі

  1. Внутрішня будова Землі

  2. Земна кора і літосфера

  3. Рухи земної кори

  4. Землетруси

  5. Вулканізм і магнетизм

  6. Зовнішні сили, що змінюють рельєф. Вивітрювання

  7. Робота текучих вод, льодовиків і вітру

  8. Основні форми рельєфу землі.

  9. Різноманітність гірських порід

  10. Рельєф дна Світового океану

  11. Атмосфера. Її склад і будова

  12. Температура повітря

  13. Атмосферний тиск і опади

  14. Циркуляція атмосфери

  15. Клімат.Кліматичні пояси Землі

7 клас

 1. Методи географічних досліджень

 2. Материки, частини світу та океани

 3. Австралія та Океанія

  1. Географічне положення та особливості природи Австралії