Теорія:

Температура повітря — величина, що відображає ступінь нагрівання повітря.
Температура повітря — один із найбільш мінливих показників стану повітря. Її вимірюють за допомогою термометра (від грецької термо — тепло, метрон — міра). Одиниця виміру — градус. Термометри бувають ртутні або спиртові (при температурі \(-38\) °С ртуть замерзає).
 
Термометр.jpg
Існують різні шкали вимірювання температури: Цельсія (°С), Кельвіна (К), Фаренгейта (°F).
\(0 °С = -273,15 К\)
\(°С = (°F - 32) · 5/9\)
За даними спостережень за певний період обчислюють середні (за добу, неделю, місяць, рік), максимальні та мінімальні температури, а також амплітуду температур.
Добова амплітуда — різницю між найвищою і найнижчою температурою повітря за добу.
Річна амплітуда — різниця між середньомісячними температурами найтеплішого і найхолоднішого місяця.