Теорія:

Люди з давніх-давен цікавились, які процеси відбуваються на Землі. Спочатку свої думки і спостереження вони передавали від покоління до покоління, а пізніше, з появою писемності,— записували.
 
Згодом науку, яка описувала Землю, почали називати географією  (грецькою мовою «гео» — Земля і «графо» — пишу).
 
Уперше термін «географія» застосував до науки про Землю давньогрецький географ, математик і поет Ератосфен Кіренський  (близько 276—194 рр. до н. е.), а вчені і люди, які, мандрують світом, відкривали нові землі, описували їх природні та інші явища, стали називати географами.
Географія  — комплексна наука, яка вивчає природу Землі, населення та його господарську діяльність.
Є фізична географія, що вивчає природу земної поверхні, явища та процеси, які у ній відбуваються, та соціально-економічна географія, вивчає населення Землі та його господарську діяльність.
 
Географія — наука, що об’єднує комплекс наук про Землю.
 
geo1.jpg