Теорія:

Перші географічні уявлення склалися у первісних людей. Давні мисливці та збирачі залишали майбутнім поколінням зображення на камені та кістці, на корі дерев та шкурах тварин. Так були покладені початкові основи географічних знань.
 
Рисунки.jpg
  
Географія (із грецької geoЗемля, graphoпишу, опис) — одна з найдавніх наук. Спочатку географія мала описовий характер. Мандрівники та мореплавці, полководці та торговці за допомогою вчених, які супроводжували їх у мандрівках, скадали описи нових земель і народів.
Eratosthenes.png
 
Ератосфен Кіренський (близько \(276\)–\(194\) рр. до н. е.) — древньогрецький математик, астроном, географ, філолог і поет. Ератосфена називають «батьком географії» за його заслуги в розвитку географічних ідей, а також за те, що йому належить і сам термін «географія» (землеопис). Ератосфен написав працю «Географія», яка складається з 3-х книг. У першій книзі автор надав огляд історії географії, у другії — викладені основи географічної науки, у третій — представлено опис відомої на той час суші.
В епоху Великих географічних відкриттів — протягом \(15\)–\(17\) століть — географія була королевою наук. Монархи та заможні купці щедро фінансували далекі подорожі в надії отримати незліченні скарби. За два століття на карті світу з'явилася більша частина океанічних просторів та жилих земель.
 
Географія на той час давала відповіді на питання «Що?» і «Де розташовано?», вказувала місце розташування різних об'єктів на поверхні Землі. Однак невідкритими навіть у \(18\) столітті залишались Австралія, Арктика, Антарктида, багато внутрішніх районів материків.
 
Карта.jpg
 
Із часом географія почала перетворюватися з описової науки в дисципліну, яка дає відповідь на питання «Чому?». Її головною задачею стало вивчення законів, за якими живе та розвивається планета Земля. Для цього у географів виникла необхідність розуміти та пояснювати причини появи та зміни об'ектів та явищ природи.