Теорія:

Джерела географічних знань можна поділити на:
  • Друковані видання: навчальна література (підручники, посібники), наукова і художня література, довідкова література (довідники, енциклопедії тощо), періодичні видання (газети, журнали).
  • Географічні карти.
  • Космічні знімки.
  • Музейні експозиції.
  • Теле- і радіопередачі.
  • Відеофільми та фотографії.
  • Комп’ютерні засоби інформації.
  • Власні спостереження.