Складність:
00:20:00

Список завдань:

12Б.
1. Проекція похилої 1Б.
2. Похилі 3Б.
3. Кут між похилою і площиною 3Б.
4. Відстань від точки до площини 2Б.
5. Визначення виду трикутника у просторі 3Б.