Теорія:

Коло
cirkulis.jpg
Коло — геометрична фігура, що складається зі всіх точок площини, які знаходяться на заданій відстані від даної точки.
 
Цю точку називають центром кола, а задану відстань — радіусом кола.
Rl1.png
Радіус — це відрізок, що з'єднує центр кола з будь-якою точкою кола.
Із означення випливає, що можна провести нескінченну кількість радіусів, і всі вони мають однакову довжину.
Відрізок, який сполучає дві точки на колі, називається хордою. 

Якщо хорда проходить через центр кола, то її називають діаметром кола.
Зверни увагу!
Діаметр — найдовша хорда.
У колі також можна провести нескінченну кількість діаметрів. Діаметр позначають літерою \(d.\) Очевидно, що діаметр дорівнює двом радіусам, тобто \(d = 2R.\)
 
Rl2.png
 
Якщо сполучити дві точки кола не відрізком, а кривою, що проходить по самому колу, то утвориться частина кола між двома точками, яку називають дугою.
  
Якщо на колі позначити дві точки, то буде дві дуги. Тому для назви дуги використовують три латинські букви, які можуть бути як маленькими, так і великими.
 
На рисунку можна виділити: дугу \(BDH,\) дугу \(ACG\) та інші. 

На рисунку можна виділити: дугу \(AxB\) і дугу \(AyB.\)
 
Rl3.png
Частина площини, обмежена колом, називається кругом.
Rinkis.png
Властивість діаметра, перпендикулярного до хорди
Діаметр, перпендикулярний до хорди, проходить через її середину.