Теорія:

Амінокислоти — це органічні речовини, в молекулах яких містяться дві функціональні групи: карбоксильна COOH і аміногрупа NH2.
Склад амінокислот можна виразити формулою:
 
02-04-2017 18-49-20.png
Приклади амінокислот
Амінокислоти можна розглядати як похідні карбонових кислот, в молекулах яких один атом Гідрогену заміщений на аміногрупу. Наприклад, з оцтової кислоти виходить амінооцтова кислота, або гліцин  02-04-2017 18-49-33.png.
 
Гомологом гліцину є аланін. Його формулу можна записати наступним чином:
 
 02-04-2017 18-49-56.png  
 
Амінокислоти можуть містити в радикалі різні групи атомів. Так, у молекулі фенілаланіну міститься бензольне кільце. Його структурна формула:
 
 02-04-2017 18-50-45.png 
 
У молекулі серину міститься гідроксильна група:
 
03-04-2017 15-45-46.png
 
До складу амінокислот можуть також входити атоми деяких елементів. Наприклад, у молекулі цистеїну міститься атом Сульфуру. Формула цистеїну може бути представлена наступним чином:
 
 02-04-2017 18-55-14.png 
Фізичні властивості
Амінокислотикристалічні речовини, добре розчинні у воді. Вони можуть бути солодкими, або позбавлені смаку і навіть гіркі. Температури плавлення всіх амінокислот вище \(22\) °С.
Хімічні властивості
Функціональні групи визначають хімічні властивості амінокислот: карбоксильная — кислотні, а аміногрупа — основні. Основность аміногрупи пов'язана зі здатністю атома Нітрогену приєднувати до себе протони Гідрогену за рахунок вільної електронної пари:
 
N..H2+H+NH3+.
 
Амінокислоти здатні реагувати як з кислотами, так і з основами з утворенням солей:
 
02-04-2017 18-55-53.png02-04-2017 18-56-10.png
 
02-04-2017 18-56-25.png02-04-2017 18-56-40.png
 
Амінокислоти — амфотерні органічні сполуки, що мають одночасно кислотні та основні властивості.
 
Завдяки наявності двох функціональних груп амінокислоти здатні взаємодіяти одна з одною і сполучатися у більш складні речовини — пептиди:
 
02-04-2017 18-56-58.png
 
 02-04-2017 18-57-18.png
 
При взаємодії амінокислот утворюються молекули полімеру (поліпептиду) і води.
Реакция утворення полімеру, що супроводжується виділенням низькомолекулярної речовини, називається реакцією поліконденсації.
При взаємодії молекул амінокислот між їх залишками виникає зв'язок, який називається пептидним зв'язком.
Пептидний зв'язок — зв'язок, що виникає між залишком аміногрупи однієї молекули амінокислоти і залишком карбоксильної групи іншої молекули амінокислоти NHCO у поліпептидах.
Застосування амінокислот
Амінокислоти використовуються як ліки. У сільському господарстві їх використовують для підгодівлі тварин. Деякі амінокислоти служать вихідними речовинами для синтезу полімерів (наприклад, капрону).