Теорія:

Карбонові кислоти добре знайомі кожному. До них відноситься велика кількість природних сполук, що мають кислий смак: лимонна, яблучна, щавлева, оцтова та інші кислоти, знайомі нам по продуктах харчування.
 
 Карбонові кислоти — похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені на карбоксильну групу COOH.
Інше визначення:
Карбонові кислотиорганічні речовини, у молекулах яких вуглеводневий радикал сполучений з карбоксильними групами.
Будова карбоксильної групи є наступною:
carboxyl_group21320700006015.jpg
Атом Карбону в ній утворює подвійний зв'язок з одним з атомів Оксигену. Другий атом Оксигену сполучений з атомом Гідрогену в гідроксильну групу.

У загальному вигляді формулу будь-карбонової кислоти можна записати так: RCOOHn, де R — вуглеводневий радикал.
 
Залежно від будови вуглеводневого радикала карбонові кислоти можуть бути насиченими, ненасиченими, ароматичними, тощо.
Приклад:
насичена, ненасичена і ароматична карбонові кислоти:
 
CH3COOH 
оцтова кислота
  
CH2=CHCOOH
акрилова кислота
  
C6H5COOH
бензойна кислота
Число функціональних груп COOH визначає основність кислот.
Приклад:
одноосновна і двохосновна карбонові кислоти:
 
CH3CH2COOH
пропанова кислота
  
HOOCCOOH
щавелева кислота
Насиченими одноосновними карбоновими кислотами називають похідні алканів, у молекулі яких один атом Гідрогену заміщений на карбоксильну групу.
Загальна формула насичених одноосновних кислот: CnH2n+1COOH чи CmH2mO2.
 
Група COOH у міжнародних назвах кислот позначається суфіксом -овая, який додається до назви алкана (враховуються всі атоми Карбону, включаючи атом Карбону функціональної групи). Використовуються також і інші назви кислот:
 
HCOOHметанова (мурашина) кислота,
 
CH3COOH — етанова (оцтова) кислота.
 
Гомологами мурашиної і оцтової кислот є пальмітинова C15H31COOH і стеаринова C17H35COOH кислоти. Вони входять до складу жирів, тому відносяться до жирних кислот .
 Ненасиченими карбоновими кислотами називають кислоти, у вуглеводневому радикалі яких містяться кратні зв'язки.
Прикладом ненасиченої карбонової кислоти може бути олеїнова C17H33COOH. В її радикалі є один подвійний зв'язок.
 
Існують кислоти, які мають складнішу будову. Наприклад, у молекулі молочної кислоти містяться карбоксильна і гідроксильна групи:
 
 18-07-2017 07-56-42.jpg
Ця кислота утворюється з цукрів в результаті життєдіяльності молочнокислих бактерій і надає кислий смак кефіру, сметани, квашеній капусті, тощо.