Теорія:

Фізичні властивості
Метанол (метиловий спирт) — безбарвна летка рідина з характерним запахом. Він необмежено розчиняється у воді і сам є гарним розчинником органічних речовин. Дуже отруйний.

Етанол (етиловий спирт) — безбарвна летка, рухлива рідина з алкогольним запахом. Змішується з водою у будь-яких співвідношеннях. Хороший розчинник. Має наркотичну дію.

Із зростанням молекулярної маси в гомологічному ряду спиртів збільшуються температури кипіння і плавлення і зменшується розчинність.

Вищі спирти — тверді нерозчинні у воді речовини. Наприклад, спирт складу C20H41OH є твердою нерозчинною у воді речовиною.
Хімічні властивості
  • Як і усім органічним сполукам, для алканолів характерна реакція горіння:
 
28-02-2017 14-29-31.png
 
Інші хімічні властивості спиртів обумовлені їх функціональною групою.
 
  • Спирти здатні реагувати з активними металами з виділенням водню і утворенням алкоголятів:
 
28-02-2017 14-29-46.png
 
Речовини, що утворилися — натрій метилат і етилат.
 
  • При нагріванні з концентрованою сульфатною кислотою відбувається дегідратація (відщеплення води), і утворюються алкени:
 
28-02-2017 14-30-01.png
 
  • Для спиртів характерні реакції окиснення.
При взаємодії з купрум (\(II\)) оксидом спирти окиснюються до альдегідів, а при дії сильніших окисників (калій перманганату, калій дихромату та інших) — до карбонових кислот. Так, етанол в залежності від умов окиснюється до оцтового альдегіду CH3CHO чи оцтової кислоти CH3COOH:
 
28-02-2017 14-30-13.png
Отримання і застосування етанолу
  • Основний спосіб отримання етанолу — гідратація етилену:
 
28-02-2017 14-30-22.png
 
  • Отримують етанол також ферментативним бродінням цукристих речовин, що містяться в різних харчових продуктах (пшениця, картопля та інші).
Отриманий таким способом спирт називають харчовим і застосовують для виготовлення алкогольних напоїв.

Етанол використовується як розчинник при виробництві ліків, косметичних засобів.

В якості дезинфікуючого засобу він застосовується в медицині.

З етанолу отримують харчову оцтову кислоту.

У суміші з бензином етанол використовується як пальне для двигунів внутрішнього згоряння.