Теорія:

Прості вуглеводи відносяться до групи моносахаридів. Моносахариди відрізняються від інших груп вуглеводів відсутністю реакції гідролізу. Вони не реагують з водою і не розкладаються на простіші речовини.

Згадаємо властивості двох шестикарбонових моносахаридів: глюкози і фруктози. Склад молекул цих речовин однаковий і виражається формулою: C6H12O6.
Глюкоза
Глюкоза — найпоширеніший у природі моносахарид. Вона утворюється рослинами в процесі фотосинтезу з вуглекислого газу і води:
 
27-03-2017 20-28-40.png29-03-2017 17-32-58.png.
 
Глюкоза зустрічається у всіх органах рослин, в стиглих фруктах і ягодах. Багато її міститься у винограді, тому глюкозу називають ще виноградним цукром.

Глюкоза знаходиться і в організмах тварин. У крові людини її міститься приблизно \(0,1\)%.
 
Глюкоза є білою кристалічною речовиною, добре розчинна у воді, солодка на смак.

Встановлено, що в природі глюкоза існує в лінійній і циклічній формах, які здатні до взаємоперетворення. Тому її будову виражають не одною, а трьома структурними формулами.
 
Циклічні форми глюкози відрізняються розташуванням гідроксильних груп у першого атому Карбону (виділені на малюнку).
 
26-03-2017 17-47-18.png
 
Молекула глюкози в лінійній формі містить п'ять гідроксильних груп і одну альдегідну групу. Функціональні групи визначають характерні хімічні властивості глюкози: для неї характерні як реакції багатоатомних спиртів, так і реакції альдегідів.
 
26-03-2017 18-04-30.png
 
Одна з властивостей глюкози — взаємодія з купрум(\(II\)) гідроксидом. При кімнатній температурі глюкоза зі свіжоприготованим гідроксидом утворює прозорий яскраво-синій розчин (реакція багатоатомних спиртів).
 
26-03-2017 17-00-51.png
 
При нагріванні глюкози з аміачним розчином аргентум оксиду на стінках пробірки з'являється блискучий наліт — «срібне дзеркало» (реакція альдегідів).
 
29-03-2017 17-29-17.png
 
Для глюкози характерні також особливі реакції, які протікають в клітинах живих організмів. Це реакції бродіння. В результаті бродіння, в залежності від умов протікання, можуть утворюватися різні продукти.

Під впливом ферментів дріжджів відбувається спиртове бродіння. Утворюються етиловий спирт і вуглекислий газ:
 
27-03-2017 20-33-53.png29-03-2017 17-20-45.png.
 
Цей процес використовується у приготуванні дріжджового тіста, у виноробстві, пивоварінні.

Під впливом ферментів молочнокислих бактерій глюкоза перетворюється у молочну кислоту:
 
27-03-2017 20-36-08.png29-03-2017 17-21-28.png.
 
Молочнокисле бродіння використовується для отримання кислого молока, кефіру, сиру, сметани.

У клітинах живих організмів глюкоза є головним джерелом енергії для всіх життєвих процесів. В живому організмі відбувається повільне окиснення глюкози з утворенням вуглекислого газу і води. При цьому виділяється енергія:
 
27-03-2017 20-38-24.png29-03-2017 17-21-59.png.
 
Глюкоза використовується у медицині як поживна речовина і складова частина протишокових рідин. Застосовується вона для отримання лимонної кислоти, вітамінів С і Н.

Знаходить глюкоза застосування і у кондитерській промисловості при виготовленні мармеладу, пряників, карамелі; у виробництві молочної кислоти, етанолу.

Отримують глюкозу гідролізом полісахаридів: крохмалю або целюлози.
Фруктоза
Фруктоза має такий самий склад, що і глюкоза, але відрізняється будовою. Фруктоза — ізомер глюкози.
 
27-03-2017 20-47-28.png
 
Фруктоза міститься в багатьох фруктах (тому так називається). Вона входить до складу меду (до \(50\)%).

Фруктоза, як і глюкоза, являє собою дрібні кристали без запаху, добре розчинні у воді. Вона в два рази солодша за глюкозу і часто рекомендується людям з порушенням обміну речовин як замінник цукру.