Теорія:

Кисень — найпоширеніший хімічний елемент на Землі. У земній корі його масова частка складає \(49,5\) %. Кисень входить до складу води, різних мінералів, гірських порід, глини, піску, органічних сполук. Міститься у всіх живих організмах. У вигляді простої речовини кисень знаходиться у повітрі, в якому його об'ємна частка становить \(21\) %, а масова — \(23\) %.
 
Вільний кисень нашої планети утворився і зберігається завдяки процесу  фотосинтезу:
 
6CO2+6H2Oсвітло,хлорофілC6H12O6+6O2Q.
 
Процеси дихання, гниття і горіння діють в протилежному напрямку і переводять атмосферний кисень у вуглекислий газ і воду:
 
C6H12O6+6O26CO2+6H2O+Q.
 
Вуглекислий газ і вода утворюються також внаслідок викидів заводі, підприємств, фабрик, горіння палива.
 
Вуглекислий газ і вода поглинаються зеленими листками рослин, і під дією світла, за допомогою хлорофілу, що міститься у хлоропластах, знову утворюються органічні речовини, поповнюючи атмосферу киснем. Таким чином відбувається колообіг Оксигену.
 
У результаті протікання протилежних процесів кисень знаходиться в постійному колообігу.
Схему колообігу Оксигену і кисню можна зобразити наступним чином:
  • витрачання кисню (на процеси дихання, окиснення речовин у природі та під час технологічних процесів, згоряння палива, тощо);
  • взаємоперетворення оксигеновмісних сполук;
  • утворення кисню (наприклад, у процесі фотосинтезу).
Колообіг Оксигену полягає у переміщенні його атомів між тілами живої і неживої природи. Завдяки колообігу Оксигену у живій природі підтримується вміст кисню у повітрі.