Теорія:

Прилади для отримання газів
У лабораторії невеликі кількості газів можна отримувати за допомогою хімічних реакцій. Деякі гази утворюються при термічному розкладанні складних речовин.
Приклад:
кисень отримують при нагріванні марганцівки.
20-12-2017 08-07-34.jpg
Прилад для отримання газу з
твердої речовини
 
Гази утворюються також в реакціях між деякими розчинами і твердими речовинами.
Приклад:
водень отримують при взаємодії кислоти з металом, а вуглекислий газ — при взаємодії кислоти з крейдою або мармуром.
17ce3105 — копия.jpg
Прилад для отримання газу з
твердої речовини і розчину
Способи збирання газів
У лабораторії гази збирають у посудину двома способами: витісненням повітря або витісненням води.

Витісненням води можна збирати лише ті гази, які з водою не реагують і в ній не розчиняються (водень, кисень, азот, метан).
 
20-12-2017 08-08-03.jpg
Прилад для збирання газу
витісненням води
 
Витісненням повітря можна збирати гази, які відрізняються від нього за густиною.
Якщо газ легший за повітря, то посудину для його збирання закріплюють дном вгору, якщо газ  важчий за повітря  дном донизу.
 
05-06-2017 19-58-51.jpg
Прилад для збирання газу
витісненням повітря
(газ легший за повітря)
 
05-06-2017 11-40-28.jpg
Прилад для збирання газу
витісненням повітря
(газ важчий за повітря)
 
Визначити, легший чи важчий за повітря газ, можна, якщо порівняти його відносну молекулярну масу з молекулярної масою повітря (Mr=29).
Приклад:
Mr(O2)=32 — кисень важчий за повітря; Mr(NH3)=17 — амоніак легший за повітря.